Mikael Lundström

Seniorkonsult

mikael.lundstrom@vigorab.com
+46 70 340 64 89‬

‭Mikaels egna bolag heter Mi4U AB

Samverkansledare i stora komplexa Bygg- och Infrastrukturprojekt

Mikael anlitas ofta som samverkansledare i komplexa projekt med stora kontraktssummor (1-14 miljarder) och utmaningar kopplat till tid-, kostnad- och kvalitetskrav. Hans roll är att skapa och säkerställa hög effektivitet och samarbetsförmåga där fokus läggs på ledarskap, relationer, kommunikation, beteenden och spelregler för att uppnå mål och visioner med hög lönsamhet, framgång o trivsel. Hans engagemang, drivkraft och sätt att skapa och utveckla ledare, team och projektorganisationers förmåga att samarbeta effektivt, lönsamt och hållbart har utmärkt sig med resultat utöver det vanliga i stora bygg- och infrastrukturprojekt.

Erfaren konsult och coach inom ledarskap och teamutveckling

Mikael drivs av att utveckla och skapa effektiva team med trygga relationer och goda ledare. Tydlig öppen kommunikation och feedback kultur med effektiva möten samt tydliga och gemensamma spelregler kring önskade beteenden.

Med 35 års erfarenhet som operatör, officer, utbildare och utvecklare

Erfarenhet av effektiva och högpresterande team och ledare för extrema miljöer och uppdrag vid Försvarsmaktens främsta Elit- och Specialförband i 23 år.

Egen chefs- och ledarerfarenhet från 6-200 personer. Chefsroll i näringslivet i 13 år med utveckling av företagskultur, team och ledarskap, krisledning, säkerhet med utmärkelsen ”Sveriges Bästa arbetsgivare” 2019 och 2020.

Därutöver 3,5 år som VD och konsult i det egna bolaget Mi4U AB och där i uppdrag med Team- & Ledarutveckling med tyngdpunkten som Samverkansledare i stora komplexa infrastrukturprojekt.

Coachat och utbildat hundratals ledare från mellanchefsnivå till koncernledning. 

Designat och genomfört förändringsprojekt, ledarutvecklingsprogram, LG-utveckling, teamprocesser och hundratals workshops.

Utbildning & kvalifikationer

Certifierad handledare i Emotionell Intelligens
Certifierad handledare i Relationell Intelligens (SDI)
Certifierad Kommunikologi (Förändring & Utveckling)
Diplomerad Systemisk Coach (psykosyntes)
Diplomerad Organisationskonsult
Diplomerad Systemisk Processfacilitator
Diplomerad Samverkansledare i stora komplexa projekt
Utbildad Krisledare, UGL, UL och OBM.

Uppdrag inom Vigor

Samverkansledare Drift och underhåll Järnväg Västra regionen