Om oss

Vi som arbetar inom Vigor har en lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av organisationer, processer, ledarskap, ledningsgrupper, styrelser, ägargrupperingar, grupper, medarbetare, konflikthantering, riskanalyser, etc.

Vi konsulter är alla egna företagare som är kopplade till Vigor management som en paraplyorganisation.

Vi har ett stort fokus på samarbete, samverkan och partnering inom främst byggbranschen och Infrastruktur.

Vi har erfarenheter av att arbeta i allt från mindre företag upp till stora internationella globala koncerner.

I slutet av året så träffas alla våra konsulter med respektive för att göra ett trevligt avslut av året som gått.