Om oss

Vi som arbetar inom Vigor har en lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av organisationer, processer, ledarskap, ledningsgrupper, styrelser, ägargrupperingar, grupper, medarbetare, konflikthantering, riskanalyser, etc.

Vi har erfarenheter av att arbete i allt från mindre företag upp till stora internationella globala koncerner.

I samband med våra strategimöten så ser vi till att besöka trevliga och energifylld miljöer
I slutet av året så träffas alla våra konsulter med respektive för att göra ett trevligt avslut av året som gått.