Johan Amborg

Partner & Seniorkonsult
johan.amborg@vigorab.com
+46 706-232467

Johans egna bolag heter Johan Amborg Consulting AB

Lång erfarenhet av arbete med utveckling av ledarskap, samverkan och teamutveckling

Arbetat under mer än 25 år som stöd till chefer, ledningsgrupper, koncernledning, styrelser och projektledare och har bred och djup erfarenhet av verksamhets-, team- och ledarutveckling inom näringslivet, affärsdrivande & statliga verk, kommuner och landsting.

Har en stor erfarenhet av att arbeta med samverkan i stora infrastrukturprojekt för Trafikverket sedan 2013. Bl.a. i rollen som Samverkansledare, moderator och processledare kring samverkansarbete mellan beställare, projektör och entreprenör.

Många års erfarenhet ifrån ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Ledarerfarenhet, Change management & konflikthantering

Drygt 30 års erfarenheter ifrån ledande positioner inom stora internationella företag. T.ex. som HR chef för Volvo Bussars affärsregion Europa och Globalt ansvarig över Verksamhetsutveckling för Volvo Bussar med drygt 6000 anställda. Då självklart med stor erfarenhet kring att vara en del av en ledningsgrupp.

Dessutom erfarenhet som projektledare inom 6-sigmaprojekt på Volvo Cars och Ford Motor Company.

Lång gedigen erfarenhet kring förändringsarbete i stora internationella företag och har jobbat med ledare på alla nivåer i organisationen, ifrån Styrelse, VD och Företagsledning till första linjens chefer. Utveckling av ledare, grupper, organisationer, verksamheter och kulturer.

God erfarenhet av att arbeta med konflikthantering mellan individer och grupper inom större organisationer.

Samverkan & Partnering

Gedigen erfarenhet av att agera som Samverkansledare och Moderator/Processledare. Främst mellan Trafikverket som beställare och deras upphandlade Entreprenörer och Projekteringskonsulter, i en mängd olika projekt sedan 2013. 
Har erfarenhet från stora infrastrukturprojekt, investeringsprojekt samt underhållsprojekt på både väg och järnvägssidan.

Under min fritid

Jag är engagerad inom Scouterna, där jag är engagerad i Stenungsunds scoutkår samt är med i att genomföra Treklöver Gilwell utbildningar, som är Scouternas högsta ledarskapsutbildning.

Jag är engagerad som frivillig Räddningsskeppare och befälhavare inom Svenska Sjöräddningssällskapet, med placering på räddningstationen i Stenungsund.