Janne Lundquist

Seniorkonsult
jan.lundquist@vigorab.com
076-105 15 74‬

Jannes egna bolag heter Team & Jan Lundquist AB

Lång erfarenhet av coachning

Har arbetat i mer än 20 år med att coacha individer, grupper, och organisationer att hitta vilja, tillit och vägar för att leda sin egen utveckling.

Lång erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete

Verksamhetsutvecklingsprogram, som har involverat mellan 100 – 3000 medarbetare och chefer

Ledarutvecklingsprogram i samband med genomförande av förändring

Program för utveckling av egna ledarförmågor, t.ex. coachande ledarskap

Internutbildning av coacher och Internkonsulter inom Volvokoncernen

Djup erfarenhet att arbeta med olika kulturer

Har en bred internationell erfarenhet och har dessutom arbetet mycket med att hitta former för att skapa synergier mellan olika lands- och företagskulturer.

Speciellt arbetet med integration av företagskulturer mellan Volvo Cars, Ford Motor Company och Jaguar.

Utvecklat och lett program för kulturell förståelse, av egen och andras kulturer.

Psykosyntes

Har lång erfarenhet som Psykosyntesterapeut