Björne Väggö

Grundare och VD för Vigor Management AB
bjorne.vaggo@vigorab.com
0708-507030

Lång erfarenhet av coaching

  • Arbetat som coach och stöd till chefer och ledningsgrupper under 20 års tid
  • Utbildat ett stort antal coacher och internkonsulter inom Volvo
  • Diplomerad Coach enligt International Coach Federations standard

OS-Medaljör

  • OS-silver i värjfäktning 1984 i Los Angeles
  • Tillämpat och arbetat mycket med lärdomar från idrotten i målbilder och mentalträning för ledningsgrupper, chefer, team och individer

Medförfattare till storsäljare

Medförfattare till boken ”Att lyckas med processledning” som sålts i över 20.000 ex.

Bred och internationell erfarenhetsbas

  • 20 års erfarenhet från arbete inom en internationell storkoncern (Volvo)
  • Arbetat och studerat under sammanlagt 9 år i USA, Frankrike, Belgien, och Schweiz
  • Samarbetar med forskare inom ämnesområdet ”lärande & förändring” inom företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan i Göteborg
  • Civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola
  • Diplomerad SIQ examinator