Björne Väggö

Grundare och VD för Vigor Management AB
bjorne.vaggo@vigorab.com
+46 708-507030

Vigor management

Grundare av Vigor Managagement.
Arbetat som stöd till chefer, ledningsgrupper och projektledare under 30 års tid och har bred och djup erfarenhet av verksamhets-, team- och ledarutveckling inom näringslivet, affärsdrivande & statliga verk, kommuner och landsting.  

Samverkansledare

Arbetat som samverkansledare senaste 15 åren i ett stort antal nyproduktionsprojekt och drift och underhållskontrakt inom infrastruktur.

Lång erfarenhet av coaching

Arbetat som coach och stöd till chefer och ledningsgrupper under 20 års tid.Utbildat ett stort antal coacher och internkonsulter inom Volvo.Diplomerad Coach enligt International Coach Federations standard. 

Medförfattare till storsäljare

Medförfattare till boken ”Att lyckas med processledning” som sålts i över 20.000 ex.

Bred och internationell erfarenhetsbas

20 års erfarenhet från arbete inom en internationell storkoncern (Volvo).
Arbetat och studerat under sammanlagt 10 år i USA, Frankrike, Belgien, och Schweiz.
Samarbetar med forskare inom ämnesområdet ”lärande & förändring” inom företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan i Göteborg.
Civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola.Diplomerad SIQ examinator.

OS-Medaljör

OS-silver i värjfäktning 1984 i Los Angeles 

Tillämpat och arbetat med lärdomar från idrotten i målbilder och mentalträning för ledningsgrupper, chefer, team och individer