Exempel på våra uppdrag

Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet

Området vid projekt Centralen

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Vigors uppdrag; 

 • Processledare /moderator för samverkan inom Trafikverkets interna organisation. 
 • Genomföra program med Ledningsgruppsutveckling för projektledningsgruppen
 • Samverkansledare inom projekt Korsvägen
 • Samverkansledare inom projekt Centralen
 • Samverkansledare inom Lärje
 • Samverkansledare inom Pilekrogen
 • Genomföra Medarbetarenkäter för Trafikverkets interna organisation
 • Genomföra Samverkansenkäter efter behov med både Trafikverket och deras upphandlade Entreprenörer

Drift och Underhåll Järnväg

Underhållet av järnvägen är grunden för en säker och punktlig järnväg. Räls, signalsystem och kontaktledningar ses över och byts ut så att resor och transporter blir mer pålitliga. För att säkra säker drift arbetas det behovsmässigt med snöröjning, tjällossning, solkurvor, spårhalka, trädsäkring samt växtlighet och ogräsbekämpning.

Läs mer om järnvägsunderhåll på Trafikverkets hemsida

Entreprenaderna genomförs i enlighet med Trafikverkets kontraktsmodell samverkan Bas. Samverkan enligt Trafikverkets modell är ett strukturerat samarbetsinriktat arbetssätt mellan parterna framtagen för att över tiden förbättra produktiviteten i entreprenaden. 

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten järnväg Väst

 • Väst Kust banan (VKB)
 • Kust till Kust banan (KTK)
 • Västra Götaland Göteborg (VGG)
 • Västra Götaland Väst (VGV)
 • Värmland Dalslandsbanorna (VDB)
 • Västra Götaland Öst (VGÖ)

Drift och Underhåll väg

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för Basområde Bräcke (Jämtland) 
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör.
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare & stöd kring samverkansarbete Basområde Ljungby (Kronobergs län)
Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör 
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare Basområde Lit (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Sveg (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Södra Halland
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Kungälv och Basområde Kungsbacka 
(Västra Götaland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkas modell Samverkan bas.