Projekt Västlänken & Olskroken planskildhet

Området vid projekt Centralen

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Vigors uppdrag; 

  • Processledare /moderator för samverkan inom Trafikverkets interna organisation. 
  • Genomföra program med Ledningsgruppsutveckling för projektledningsgruppen
  • Samverkansledare inom Projekt Korsvägen
  • Samverkansledare inom Projekt Centralen
  • Samverkansledare inom Projekt Haga
  • Samverkansledare inom Projekt Lärje
  • Samverkansledare inom Projekt Pilekrogen
  • Genomföra Medarbetarenkäter för Trafikverkets interna organisation
  • Genomföra Samverkansenkäter efter behov med både Trafikverket och deras upphandlade Entreprenörer