Märit Bodaxell

Seniorkonsult

marit.bodaxell@modm.se
‭+46 72-548 53 30‬

Märits egna bolag heter MOD management AB

Samverkansledare och utbildare

Med bred yrkeskompetens från olika roller inom samhällsbyggnadssektorn har Märit god förståelse för branschens komplexitet och har utvecklat förmågan att se helheten. Har god vana att planera, organisera, leda och styra såväl individer som grupper och aktiviteter i olika skeden. Att skapa förutsättningar för trygga och effektiva samverkansrelationer är en specialitet. 

Arbetar sedan 2014 som managementkonsult främst inom samverkansledning, konflikthantering, förändringsledning och utbildning. Uppdragen varierar inom ledningsstöd, upphandlings-/projektstöd och processledning/facilitering. 

Viktiga ledord är tydliga förväntningar, ömsesidig respekt, rak kommunikation och förankring. 

Spetskompetens – SS-ISO 44001, SDI, Förändringsledning

Märit har tillsammans med branschorganisationen Byggherrarna tagit fram en introduktionsutbildning för sektorns aktörer kring SS-ISO 44001, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Att hålla utbildning är ett bra tillfälle att mötas och dela kunskap och utbyta erfarenheter. 
Att samverka är ett sätt att tänka och att arbeta därför är kunskaper om människors beteenden och bakomliggande drivkrafter viktiga för att ge bästa förutsättningar för effektiva team. Märit är certifierad SDI-handledare och förändringsledare och använder dessa metoder och verktyg i olika uppdrag.

Projekt i urval

Som samverkans- och förändringsledare har Märit uppdrag och engagemang i både fastighetsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt. Stockholmshusen, Barkarbystaden, Tunnelprojekt inom Förbifart Stockholm, Ekerö Badhus, Nya Gottsundaskolan, Tingvallaskolan, Utbyggnad tunnelbana station Hagastaden, Bellmansgaraget för att nämna några.

Uppdrag inom Vigor

Samverkansledare Projekt Haga inom Västlänken i Göteborg