Dyveke Helly-Hansen

Konsult

dyveke.helly-hansen@vigorab.com
‭+46 76-252 76 16‬

Dyvekes primära arbetsområden är organisations-, grupp och ledarskapsutveckling med fokus på motiverande samtal, coachning, konflikthantering och förändringsledning. Med individen i fokus hjälper Dyveke grupper/organisationer att möta utmaningar och gå stärkta genom dessa. 

Bland Dyvekes karaktärsdrag finns en positiv energi, lyhördhet, ett driv och en god kommunikativ förmåga. Hon är en mycket uppskattad förändringsledare och coach som genom sin erfarenhet av skådespeleri och att hålla i utbildningar utvecklad förmåga att snabbt fånga människors uppmärksamhet och intresse och motivera dem till utveckling.

Dyveke har också långt erfarenhet av facilitera möten och workshops och är van att hålla i utbildning. 

Grupputveckling

Erfarenhet av att fokusera på gruppens utvecklingspotential och kartläggning av var gruppen befinner sig utifrån teoretiska verktyg. God förmåga att se till och följa upp deltagare enskilt så väl som i grupp. 
Stödjer deltagare i att bli mer medvetna om sina egna erfarenheter och upplevelser. Ödmjukhet, transparens och empati är ett grundläggande förhållningssätt här.  

Förändringsledning/kulturutveckling

Stor kunskap om och förståelse för hur en företagskultur är med och kan påverka en organisations utveckling och framgång. Primärt fokus ligger på ledarskap. 

Individuell coachning

Erfarenhet  av individuell coachning. Fokus ligger på att stärka deltagaren i att bli mer medvetenhet om sig själv och sitt eget handlings – och beteendemönster. 
Att acceptera det som är för att sedan titta vidare på vad som är positivt stödjer individens utveckling framåt. Målet är att facilitiera ett tryggt forum för individen att hitta sina egna svar på sina specifika frågor och utmaningar som hen befinner sig i. 

Kurser / Certifieringar

UGL, Utveckling Grupp Ledare, Rino Senses AB

Ettårig konflikthanteringsutbildning, Tomas Jordan, Göteborgs Universitet. 

Ledarskaps – och organisationsutveckling – Mittuniversitetet

SML (self-managing leadership) -utbildning, Oxford Leadership. 

Professionell coachutbildning mot ledare/team – Human Resource AB

På min fritid

Uppskattar konditionsträning och yoga samt träffa vänner och familj

Uppdrag inom Vigor

Samverkansledare Drift och underhåll väg Göteborg (2024->)