Drift och Underhåll väg

Att sköta vägarna innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om, och att vi förlänger vägarnas hållbarhet. Underhållet sköts av olika entreprenörer för olika Basområden.

Läs mer om vägunderhåll på Trafikverkets hemsida

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för Basområde Bräcke (Jämtland) 
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör.
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare & stöd kring samverkansarbete Basområde Ljungby (Kronobergs län)
Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör 
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare Basområde Lit (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Sveg (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Södra Halland
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Kungälv och Basområde Kungsbacka 
(Västra Götaland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkas modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Göteborg (Västra Götaland)
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör.

Samverkansledare Basområde Skellefteå södra
Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör.

Drift och Underhåll väg, Dalsland
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör.
Vägunderhåll är arbete för att upprätthålla standarden på vägar. I vägunderhåll ingår bland annat vinterunderhåll, reparationer och målning av vägmarkeringar.