Drift och Underhåll Järnväg

Underhållet av järnvägen är grunden för en säker och punktlig järnväg. Räls, signalsystem och kontaktledningar ses över och byts ut så att resor och transporter blir mer pålitliga. För att säkra säker drift arbetas det behovsmässigt med snöröjning, tjällossning, solkurvor, spårhalka, trädsäkring samt växtlighet och ogräsbekämpning.

Läs mer om järnvägsunderhåll på Trafikverkets hemsida

Entreprenaderna genomförs i enlighet med Trafikverkets kontraktsmodell samverkan Bas. Samverkan enligt Trafikverkets modell är ett strukturerat samarbetsinriktat arbetssätt mellan parterna framtagen för att över tiden förbättra produktiviteten i entreprenaden. 

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten järnväg Väst, samt skapa process för uppföljning av samverkan inom de olika projekten:

Väst Kust banan (VKB)

Kust till Kust banan (KTK)

Västra Götaland Göteborg (VGG)

Västra Götaland Väst (VGV)

Värmland Dalslandsbanorna (VDB)

Västra Götaland Öst (VGÖ)

KraftFörsörjningsAnläggningar (KFA)