Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
      » Processmodellen
      » Bruksanvisning
      » Målgrupp
      » Tyckt om boken
      » Beställ boken
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Bruksanvisning

Bokens styrka är fokusering på praktiskt genomförande snarare än på teori och visar HUR man gör och inte bara att man skall göra det. Den skiljer sig därför avsevärt från tidigare litteratur i ämnet.

Boken presenterar en konkret, lättfattlig bruksanvisning som steg för steg hjälper dig att fokusera, styra och förbättra dina processer. Bruksanvisningen grundar sig på en enkel modell för processarbete som:

  • Snabba och varaktiga resultat
  • Kort startsträcka
  • Nyckeln till engagerade medarbetare
Produced by Contenta Ekonomikonsult AB