Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
      » Processmodellen
      » Bruksanvisning
      » Målgrupp
      » Tyckt om boken
      » Beställ boken
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Processmodellen

VIGOR arbetar enligt Processmodellen beskriven i boken ”Att lyckas med processledning”. Processmodellen är uppbyggd i fem faser:

  • Starta
  • Analysera nuläget
  • Lösa problem
  • Säkra kvalitet
  • Förbättra

Processmodellen bygger på följande tre grundprinciper:

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB