Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
   » Affärsidé och Vision
   » Om Björne Väggö
   » Om Janne Lundquist
   » Om Johan Amborg
   » Om Marita Skogum
   » Om Bengt Karlsson
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Om Johan AmborgGEDIGEN ERFARENHET AV VERKSAMHETSUTVECKLING

  • Har under tjugo år arbetet med att stötta företag med mål- och utvecklingsarbete
  • Har arbetat med verksamhetsutvecklingsprogram som involverat mellan 100 – 8000 personer

LÅNG ERFARENHET AV TEAM- OCH LEDARUTVECKLING

  • Har arbetat med att stötta chefer, ledningsgrupper och arbetsteam i deras utveckling
  • Utbildat ett stort antal coacher och internkonsulter inom Volvo

OXFORD LEADERSHIP ACADEMY

  • Är ledamot i Oxford Leadership Academy

DJUP ERFARENHET AV ARBETE I OLIKA KULTURER

  • Har omfattande erfarenhet av internationellt arbete med att hantera olika kulturer, t.ex. genom att stödja verksamhetsutveckling i organisationer i Sverige, USA, Belgien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Mexiko, Indien, Polen och Kanada
  • Lång erfarenhet från internationell storkoncern (Volvo Cars och Volvo)

BRED OCH DJUP ERFARENHET AV EN MÅNGFALD METODER OCH VERKTYG

  • Volvos Verksamhetsutvecklingsprogram, Ledarutveckling, TQM, ISO, Process Management, 6-Sigma, SIQ: s (Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling) och EFQM: s (European Foundation for Quality Management) ledningsmodeller
  • Är certifierad 6-Sigma Black Belt konsult, med erfarenheter ifrån Ford Motor Company och Volvo Personvagnar
Produced by Contenta Ekonomikonsult AB