Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
   » Björne Väggö
   » Janne Lundquist
   » Kunder
» Kontakt
 
» English


  
Janne Lundquist - Referensuppdrag

 • Processledare för arbetssättet ”Utökad samverkan” med Trafikverket och projektör/entreprenör i stora projekt.
 • Medverkan till utveckling av företagskultur och normer för beteenden för Arvid Nilsson tillsammans med företaget Team & Ledarutveckling
 • Delansvarig i genomförande av ett ledarutvecklingsprogram för Skellefteå Kraft
 • Teamutvecklingsaktiviteter samt personlig coaching inom Ringhals och Vattenfall
 • Coach för den industriella delen av Volvo Personvagnars ledningsgrupp
 • Coach för integrationsprojekt inom Volvo Personvagnar, Ford MC, Jaguar och Land Rover gällande produktutveckling, finansiella system samt inköp
 • Coach för systematisk ledningsgruppsutveckling samt ledarutveckling för samtliga ledare för Inköp Personvagnar
 • Coach för verksamhetsutvecklingsprogram inom Design Volvo Personvagnar
 • Coach för ett tiotal gruppering med mycket låga medarbetarindex, dvs enheter med någon form av kris
 • Coach för ledningsteam – konceptbil, YCC
 • Utvecklande och genomförande av senior coachträning Volvo Personvagnar
 • Coachträning för ledare inom Volvo Personvagnar
 • Utveckling och genomförande av ledarutvecklingsprogram som var kopplade till större förändringar inom Volvo Personvagnar
 • Utveckling och genomförare av HR-Business Partner inom Volvo Personvagnar program samt coachstöd i HR’s omorganisation
 • Utveckling och genomförande av ”town hall meetings” = heldagar med de 300 högsta cheferna inom Volvo Personvagnar
 • Utveckling och genomförare av Internkonsult träning Volvo AB
 • Senior konsult för verksamhetutvecklingsprogram Volvo AB, såsom Inköp, Monteringsfabrik i Torslanda, Hydro Automotive i Arendal Göteborg, samt i Oslo och Raufoss i Norge
 • Stöd och resursperson i andra verksamhetsutvecklingsprogram inom Volvo AB
 • Coach i ledningsteam för säljbolagen Volvo Trucks och Volvo CE, Norge
 • Utvecklingsprogram för produktutveckling S40, V40 i Born Holland, Volvo Personvagnar
 • Genomförande av teamutvecklingsdagar för ett 30–tal team
 • Utveckling och genomförande av ledarutvecklingsprogram för potentiella ledare, samt befintliga ledare inom Volvo Torslanda
 • Personlig coach för linjechefer inom Volvo Personvagnar
 • Handledare, mentorProduced by Contenta Ekonomikonsult AB