Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
   » Björne Väggö
   » Janne Lundquist
   » Kunder
» Kontakt
 
» English


  
Björne Väggö - Referensuppdrag

 • Processledare för arbetssättet ”Utökad samverkan” med Trafikverket och projektör/entreprenör i stora projekt.
 • Stöd till Helsingborg Stad i deras interna verksamhetsutvecklingsarbete (Skol- och fritidsförvaltningen)
 • Stöd till koncernledningen inom Eskilstuna Energi & Miljö (kommunalt affärsdrivande bolag) inom Eskilstuna kommun för att skapa ett mer målstyrt och coachande ledarskap och en ledningsmodell för målstyrning inom hela organisationen (ca 400 medarbetare)
 • SIQ examinator för Kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov som vann den svenska utmärkelsen ”vård och omsorg”
 • Stöd till Bambino Mam AB (säljbolag inom konsumentdagligvaruhandeln) i deras arbete att processorientera verksamheten
 • Stöd till sjukhusledningen, områdes- och klinikchefer inom Södra Älvsborgs Sjukhus i samarbete med forskare inom Handelshögskolan i Göteborg för att skapa en ledningsmodell för att engagera alla medarbetare (ca 4300 medarbetare) i ett gemensamt förbättringsarbete
 • Kursledare och utbildare i ett öppet ledarskapsprogram (Ledarskap i Förändring och Tillämpning) i samarbete med forskare inom lärande och förändring från Handelshögskolan i Göteborg
 • Personlig chefscoaching inom näringsliv, kommun och landsting
 • Inspiratör till Malmö Operan i deras processarbete
 • Processhandledare i Växtkraftmål 5 projekt
 • Stöd till processorientering för Macab AB (digital kommunikation)
 • Stöd till processorientering för Electrosystem AB (avancerad elektronik)
 • Stöd till att samordna HR-ledningsarbete inom Tetra Pak i Sverige (Totalt ca 20 aktiebolag)
 • Stöd till Sjöfartsverket Produktion för att processorientera och kvalitetssäkra verksamheten inom huvudkontorsfunktionen och åtta trafikområden (ca 1000 medarbetare)
 • Stöd till att skapa ett gemensamt och systematiskt arbetssätt förbättringsarbete inom Volvo Bussar för alla chefer och medarbetare (ca 7000 medarbetare)
 • Utbildning i processledning för Sollentuna kommun förvaltningen för ”Vård och omsorg”
 • Utbildning för Intentias IT-konsulter i processledning
 • Moderator i Volvo Cars HR Strategic Issues group inför processorientering av HR-processer
 • Internkonsult till ledningsgrupp för planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsutvecklingsprogram för hela organisationen inom Volvo Cars Customer Support (1500 medarbetare)
 • Utbildare av seniorkonsulter inom verksamhetsutveckling inom AB Volvo
 • Internkonsult till ledningsgrupp för planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsutvecklingsprogram inom Produktutveckling Volvo Trucks i Belgien (100 personer)
 • Internutbildning av coacher (interna stödpersoner inom verksamhetsutveckling) inom Volvo Cars och Volvo Trucks
 • Stöd till Volvo Cars Kvalitets stab i deras interna verksamhetsutvecklingsarbete
 • Utvecklat AB Volvos interna arbetsmodell för processutveckling (Volvo Process Improvement Model)
 • Kursledare och utbildare i en omfattande TQM-utbildning (20 dagar) för inköpare, produktionstekniker inom Volvo Cars och Volvo Trucks tillsammans med leverantörers kvalitetschefer och produktutvecklare
 • Business Process Engineering Team Leader inom marknadsbolag Volvo Cars Europe (säte i Bryssel och ansvar för alla länder inom kontinentala Europa)Produced by Contenta Ekonomikonsult AB