Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
   » Affärsidé och Vision
   » Om Björne Väggö
   » Om Janne Lundquist
   » Om Johan Amborg
   » Om Marita Skogum
   » Om Bengt Karlsson
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Om Janne LundquistLÅNG ERFARENHET AV COACHING

  • Har arbetat de senaste 20 åren med att coacha individer, grupper och organisationer att hitta vilja, tillit och vägar för att leda sin egen utveckling

LÅNG ERFARENHET AV FÖRÄNDRINGS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

  • Verksamhetsutvecklingsprogram, som har involverat mellan 100 – 3000 personer
  • Ledarutvecklingsprogram i samband med genomförande av förändring
  • Program för utveckling av egna ledarförmågor tex. coachande ledarskap
  • Internutbildning av coacher och internkonsulter inom Volvo

DJUP ERFARENHET ATT ARBETA MED OLIKA KULTURER

  • Har en bred internationell erfarenhet och har dessutom arbetat mycket med att hitta former för att skapa synergier mellan olika lands och företagskulturer
  • Speciellt arbetat med integration av företagskulturer mellan Volvo Cars, Ford och Jaguar
  • Utvecklat och lett program för kulturell förståelse, av egen och andras kulturer

PSYKOSYNTES

  • Är också verksam som psykosyntesterapeut
Produced by Contenta Ekonomikonsult AB