Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
      » Hur går det till?
      » Diplomerad Coach
         » Kärnkompetenser
         » Etiska riktlinjer
      » Det kostar inget!
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Diplomerad Coach - vad innebär det?

The International Coaching Federation (ICF)* har utvecklat en internationellt enhetlig standard för de kompetenser som krävs för att kunna titulera sig Diplomerad Coach.

Man blir diplomerad om man uppfyller 11 kärnkompetenser. Kärnkompetenserna skapar ett tydligt ramverk, inriktning och närhet under samtalet.

En Diplomerad Coach tillämpar och utgår från kärnkompetenserna i dialogen. En Diplomerad Coach följer dessutom tydliga etiska och professionella riktlinjer.


*) ICF är den största organisation för Personliga Coacher i världen och är världsomspännande. ICF är en icke vinstdrivande organisation.

Länk till ICF: http://www.coachfederation.org/ICF/

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB