Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
      » Hur går det till?
      » Diplomerad Coach
      » Det kostar inget!
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Personlig Coaching

Vad är Personlig Coaching och vad ger det?
Du har säkert som många andra en egen bild av vad Coaching står för. För mig handlar det om att frigöra din egen personliga potential och din egen inre drivkraft att nå verksamhetens och/eller dina personliga mål beroende på inriktningen av coachingen.

Vem behöver en Personlig Coach?
Du har kanske som de flesta en inre dialog där du funderar över en utmaning, en möjlighet, ditt ledarskap, brottas med ett problem eller tvekar inför ett vägval när det gäller jobbet, privatlivet eller en kombination av bådadera. Du kommer ändå inte riktigt fram till vad du själv vill eller hur du ska hantera de hinder som står i vägen för att nå verksamhetens / dina mål eller hur du skall angripa situationen. Känner du igen dig?

Personlig Coaching – integrerad del eller fristående stöd?
Att jobba med individuellt stöd till chefer är oftast en integrerad och naturlig del i en verksamhets utvecklingsarbete. Jag har upptäckt att en kombination av Personlig Coaching tillsammans med arbete med ledningsgrupper ger bästa utfall. Men det är fullt möjligt att börja med ett individuellt stöd. I båda fallen syftar Personlig Coaching, att helt och fullt ge ett behovsanpassat stöd till respektive chefs situation, ledarskap, problem och möjligheter.

Vad händer vid Personlig Coaching?
Att kunna samtala med någon om för dig viktiga frågor är energiskapande och befriande i sig själv. Coachprocessen bygger på ömsesidigt förtroende och närhet.

Du arbetar först fram en tydlig målsättning för dig själv kring det ämne som är viktigt för dig. Det som händer när du klargör dina mål är att du därmed också värvar dig själv till handling. Detta första steg är oftast ett förlösande moment och måste hanteras med omsorg. Här kan en Personlig Coach vara ett stort stöd.

Du arbetar sedan vidare med din egen handlingsplan för att nå dina mål. I handlingsplanen ingår att ta vara på dina möjligheter och arbeta med att ta bort dina yttre och inre upplevda hinder. Du gör mycket snabba framsteg när din målsättning blir tydlig för dig själv.

Hur går Personlig Coaching till?
Det traditionella tillvägagångssättet är en serie personliga möten.
Personlig Coaching via telefon blir dock allt vanligare.
Jag som Diplomerad Personlig Coach följer tydliga etiska riktlinjer.

Det kostar inget att pröva!
Ett första helt förutsättningslöst möte kostar inget.
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om Personlig Coaching.

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB