Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
      » Hur går det till?
      » Diplomerad Coach
      » Det kostar inget!
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Personlig Coaching"Det har varit oerhört lärorikt (och nytt för mig) att prata om mig själv, mina tankar och idéer. Det gav mig en ny dimension i att tänka, strukturera och styra mot uppsatta mål. Björne är väldigt duktig på att snabbt sätta sig in i vad jag försöker säga. Hans frågor driver mig framåt och får mig att tänka i andra banor. Ett första mål som vi satte redan under första mötet har jag uppnått. Jag arbetar nu med ytterligare ett mål och jag känner att jag är på rätt väg även mot detta mål."
- Urban Modh -

"Jag fick en skjuts i den process jag såg att jag hade framför mig. Vi fann varandra snabbt genom att Björne var lyhörd, vänlig, följsam, respektfull, flexibel. Vid utsvängningar hittade han alltid fokus och återförde vandringen mot målet. Han fick med bilder och humor mig att pröva ”ovana” tankar vilket gav mig nya perspektiv. Jag nådde mitt mål helt och fullt!"
- Ann-Catrin Adolfsson-Göthlin -


Produced by Contenta Ekonomikonsult AB