Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
   » Affärsidé och Vision
   » Om Björne Väggö
   » Om Janne Lundquist
   » Om Johan Amborg
   » Om Marita Skogum
   » Om Bengt Karlsson
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Om Björne VäggöVIGOR MANAGEMENT

 • Grundare av Vigor Management som innehar spetskompetens inom:
  • målstyrning av verksamheten, dvs att skapa en kristallklar tydlighet kring mål så att "alla drar åt ett och samma håll" - ledning, chefer och medarbetare tillsammans
  • utveckling, förankring och genomförande av strategier och processorientering

LÅNG ERFARENHET AV COACHING

 • Arbetat som coach och stöd till chefer och ledningsgrupper under 20 års tid
 • Utbildat ett stort antal coacher och internkonsulter inom Volvo
 • Diplomerad Coach enligt International Coach Federations standard

OS-MEDALJÖR

 • OS-silver i värjfäktning 1984 i Los Angeles
 • Tillämpat och arbetat mycket med lärdomar från idrotten i målbilder och mentalträning för ledningsgrupper, chefer, team och individer

MEDFÖRFATTARE TILL STORSÄLJARE

BRED OCH INTERNATIONELL ERFARENHETSBAS

 • 20 års erfarenhet från arbete inom en internationell storkoncern (Volvo)
 • Arbetat och studerat under sammanlagt 9 år i USA, Frankrike, Belgien, och Schweiz
 • Samarbetar med forskare inom ämnesområdet "lärande & förändring" inom företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan i Göteborg
 • Civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola
 • Diplomerad SIQ examinator
Produced by Contenta Ekonomikonsult AB