Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Målstyrning

VAD MENAR VI MED MÅLSTYRNING?

  • Målstyrning är en ledningsmodell för att leda och utveckla verksamheten där ledningen skapar tydliga ramar och mål för verksamheten
  • Målstyrning möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetare ingår i team som sätter egna mål utifrån en övergripande fokusering
  • Målstyrning skapar effektiva former för uppföljning av mål och resultat
  • Målstyrning möjliggör en återkommande dialog med alla ledare och medarbetare kring strategiska utmaningar
  • Målstyrning tillvaratar alla ledares och medarbetares kunskap, erfarenheter och idéer
  • Målstyrning är ett utvecklingsprogram för alla ledningar, ledare och arbetslag


Produced by Contenta Ekonomikonsult AB