Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
      » Definitioner
      » Vertikal & horisontell
      » Arbetssätt
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Integration

INTEGRATION ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT VITALISERA OCH FÖRDJUPA ETT FÖRÄNDRINGSARBETE!
Det är oftast lätt att starta ett förändringsarbete i en organisation. I en uppstartsfas mobiliseras oftast hög energi och kraft hos ledningen och medarbetarna. Inte sällan stannar sedan dessa goda initiativ upp eller till och med upphör efter en inledande entusiasm.

Utmaningen ligger i att kunna vitalisera förändringsarbetet, inte bara att starta! Dvs att ständigt hitta områdena att vidareutveckla. Att ständigt hålla förändringsglöden het! Att aktivt arbeta med integrering är ett sätt att behålla en hög förändringstakt. Allt i syfte att fortlöpande förbättra verksamhetens konkurrenskraft!

Vigor ser två dimensioner i integration av förändringsarbete:

  • vertikal integration - samverkan mellan ledning och medarbetare
  • horisontell integration - samverkan i processerna
Produced by Contenta Ekonomikonsult AB