Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
      » Processmodellen
      » Bruksanvisning
      » Målgrupp
      » Tyckt om boken
      » Beställ boken
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Några som tyckt om boken ”Att lyckas med Processledning”

Författarna har gjort en viktig insats genom sin lättlästa beskrivning av ett komplext område. De har lyft fram en tydlig modell för processledning och dessutom redovisat ett antal goda exempel att lära från. Viktigt är också att de pekat på hur det praktiska arbetet i förändringsteam läggs upp för att åstadkomma ett uthålligt arbete. Med hjälp av bokens metodik är jag övertygad om att företag och förvaltningar får mycket god ledning i att förbättra sina processer. Författarna har därmed bidragit till en positiv kvalitetsutveckling i det svenska samhället."
Johnny Lindström, Ekonomie doktor
VD, Institutet för kvalitetsutveckling – SIQ

”Att säga att vi vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet tack vare boken processmodellen är nog lite mycket sagt. Men med tanke på att vi har arbetat i enlighet med modellen under flera år, både i Sverige och internationellt, kan vi nog tillstå att den har haft stor betydelse för resultaten”
Lennart Bohman
Quality Manager
Global Purchasing
Volvo Truck Corporation

”ATT LYCKAS MED PROCESSLEDNING är en enkel, avmärkvärdiserad, kortfattad, tydlig, inspirerande och slagkraftig bok om processledning. Och processledning är grunden för framgångsrik verksamhetsutveckling. Jag gratulerar de organisationer som verkligen följer råden och den modell för genomförande som presenteras”.
Sven Jirby
Affärshuset FAKTA och Biträdande programledare för SAF:s Ständiga Förbättringar

”Speciellt bra är boken för de som är satta att verkligen genomföra förändringen. Konkreta tips och en tydlig handlingsplan gör boken till en utmärkt handledning till tydligare organisation"
Utdrag ur recension i Computer Sweden nr 1 oktober 1998

”Jag är imponerad av hur begriplig och vardagsnära boken är med många bra och konkreta exempel på hur processmodellen fungerar. Och när man läst sig fram till Bruksanvisningen, vilket går ganska fort, känns det som om man skulle kunna sätta igång direkt. Både ledningsgrupp och processteam har mycket att hämta i den här boken.”
Björn Nyström
Environmental Mnager
Ericsson Mobile Communications

”Patienten är hälso- och sjukvårdens viktigaste kund. För arbetet med vårdkedjor utifrån ett kundperspektiv krävs ett kvalitetstänkande med fokus på processer. Processmodellen i boken ger på ett enkelt sätt en guidning genom processtyrningens laborinter”.
Ulla Stjernlöf
Divisionschef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB