Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
      » Processmodellen
      » Bruksanvisning
      » Målgrupp
      » Tyckt om boken
      » Beställ boken
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Målgrupp

Processmodellen passar alla typer av företag och organisationer. Stora som små. Näringsliv såväl som statliga verk, kommuner som landsting. Modellen fungerar lika bra för processarbete i hela som i delar av organisationen. Såväl varu- som tjänsteproducerande företag använder idag modellen med stor framgång.

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB