Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
   » Affärsidé och Vision
   » Om Björne Väggö
   » Om Janne Lundquist
   » Om Johan Amborg
   » Om Marita Skogum
   » Om Bengt Karlsson
» Verksamhet
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Om Vigor Management ABVIGORs huvudarbetsområden är rådgivning, coaching och utbildning inom processorientering, verksamhetsutveckling, målstyrning, strategiförankring och implementering.

VIGOR hjälper verksamheter att driva förändringsarbete på alla nivåer i företag, från högsta ledningen till implementering i hela organisationen.

VIGORs mål är att initiera en lärande process, bygga intern kompetens och att snabbt skapa en starkt positiv resultatutveckling av de affärsmål som är prioriterade.

VIGOR har djup kompetens att arbeta med företagskulturer och förändringsarbetets ”mjuka” frågeställningar.

VIGOR stöttar verksamheter på organisations-, team- och individnivå. Specifikt stöd till individ/chef kallar vi Personlig Coaching.

VIGOR jobbar i nätverk med personer och organisationer inom ovanstående och kompletterande kompetensområden.

Bakom VIGOR Management AB står Björne Väggö.

Att lyckas med förändringsarbete

Exempel på vanliga frågeställningar som VIGOR arbetar med i olika förändringsprocesser:

  • Hur går en processorientering till?
  • Hur förankrar vi vår strategi?
  • Hur får vi alla att dra åt samma håll?
  • Hur kan vi påverka attityder och beteenden i önskad riktning?
  • Hur skapar vi energi och förståelse för vår vision, strategi och mål i hela organisationen?
  • Hur säkrar vi mätsystem och resultatuppföljning?

För att lyckas med att genomföra en strategi eller förändringsprocess med varaktiga resultat krävs kompetenta svar på dessa frågor.

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB