Vigor AB

» Hem
» Om Vigor
» Verksamhet
   » Operativ Vision
   » Processledning
   » Målstyrning
   » Personlig Coaching
   » Integration
   » Utökad Samverkan
» Nätverk
» Referensuppdrag
» Kontakt
 
» English


  
Operativ Vision och Effektiv Ledningsprocess

"Om du vet vart du vill hittar du vägen dit"
Citat Björne Väggö & Janne Lundqvist


Vigor arbetar med stöd inom flera nyckelområden för att få till stånd ett effektivt ledningsarbete:

TYDLIGA OCH ENERGIGIVANDE MÅLBILDER


I de flesta organisationer är målen ganska många och spretiga. Det saknas ibland tydliga målbilder som laddar verksamheten med energi. De flesta verksamheter har välformulerade och dokumenterade visioner. Men går medarbetarna igång? Visioner måste konkretiseras så att alla kan förstå och reagera!


OPERATIV VISION
Det finns en otrolig kraft i att konkretisera sin målbild på 1-3 års sikt. Det första steget i sådan process är att ledningen först värvar sig själv. Detta är en förutsättning för att kunna uttrycka, kommunicera, förankra och tydliggöra en kristallklar bild vart man är på väg. Effekten blir omedelbar! Så fort bilden klarnar händer det saker. Aktiviteter, planer och beslut går direkt i riktning mot det man vill åstadkomma. Det mobiliseras en enorm kraft både i ledningsarbetet och i hela verksamheten när riktning och mål blir tydliga och viktiga. Vi kallar denna målbild en Operativ Vision.
Med en Operativ Vision får du medarbetare som drar åt samma håll och
visar det i konkret handling

EN LEVANDE AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLAN
Att "få till" en affärsplan enligt konstens alla regler lyckas de flesta med. Men på alltför många ställen blir de pliktskyldiga papperstigrar. Hur väl affärsplanen omvandlas i handling kan diskuteras. Liksom hur väl den tolkas och förstås av ledningen. Desto djupare förståelse och enighet, desto bättre verkningsgrad får ni i genomförandet.

En Operativ Vision är en viktig del i affärsplanen, enligt vår mening.

LEDNINGSGRUPPENS ÅRSKLOCKA, ARBETSSÄTT OCH AGENDA
Vad har ni ert fokus på ledningsgruppsmötena? Tar de operativa frågorna över? Hur mycket utrymme har ni för de strategiska frågorna som ni har uttryckt i affärs- / verksamhetsplanen? Hur vet ni att ni är på rätt spår? Hur ser ledningsarbetet ut över året? Ledningens uppgift är att leda verksamheten in i framtiden. Ingen annan kommer att göra det jobbet för er!

VIGORS ERBJUDANDE
Vigor erbjuder kunskap, stöd och väl beprövade arbetssätt för att åstadkomma en effektivt ledningsprocess. Vi arbetar med våra uppdragsgivare först med ansvarig chef och därefter i workshop med hela ledningen.

VIGORS MÅLGRUPP
Ansvariga chefer och ledningsgrupper.

Produced by Contenta Ekonomikonsult AB